Ngày mai lễ Vu Lan
Con nhớ về mẹ
Suốt cuộc đời lặng lẽ
Mẹ quê!

Một khoảng trời con đã đi về
Tuổi thơ con diều giếng nước luỹ tre
Và bóng mẹ lưng còng
Thân cò ráng nắng
Cả một đời
Không đền đáp nổi
Tháng bảy Vu Lan!!!