Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 04:47

Ngành y, sao vướng nghiệp thơ
Bao phen xuống ruộng, lên bờ tả tơi
Bây giờ mới biết sự đời
Thẳng quá dễ gãy, cong thời nhuốc nhơ!