26/05/2024 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thẳng và cong

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 04:47

 

Ngành y, sao vướng nghiệp thơ
Bao phen xuống ruộng, lên bờ tả tơi
Bây giờ mới biết sự đời
Thẳng quá dễ gãy, cong thời nhuốc nhơ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Thẳng và cong