Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 02/03/2010 22:36

Khu Đông mảnh đất anh hùng
Một quần chín áo tận cùng bể dâu
Lòng dân cái nghĩa ban đầu
Sao nỡ tham vọng qua cầu phủi tay?!