02/12/2022 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khu Đông

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 02/03/2010 22:36

 

Khu Đông mảnh đất anh hùng
Một quần chín áo tận cùng bể dâu
Lòng dân cái nghĩa ban đầu
Sao nỡ tham vọng qua cầu phủi tay?!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Khu Đông