Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 31/07/2009 01:06

Chiếc bình cũ sứt miệng năm nào
Cha vẫn giữ, cất ở trên cao
Năm sau vỡ lớn, cha dán lại
Nhờ cha, bình chẳng ở cầu ao!