22/01/2022 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc bình cũ

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 31/07/2009 01:06

 

Chiếc bình cũ sứt miệng năm nào
Cha vẫn giữ, cất ở trên cao
Năm sau vỡ lớn, cha dán lại
Nhờ cha, bình chẳng ở cầu ao!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Chiếc bình cũ