Mệt nhoài, thất thểu ngày đi
Gió hờ hững rụng, sương trì trệ gieo
Đá mòn hốc mắt rong rêu
Ngậm câm ngó ngược nắng chiều hom hem

May còn tâm sự cùng em
Dẫu cho cháy card, mòn sim, cũng là
Lời trao xoá nỗi cách xa
Yêu thương thổi dạt chúng ta về gần.