thêm một bản tin buồn
thêm một người mất tích
thêm một xác chết
thêm dòng dòng nước mắt
mênh mông
bềnh bồng
dạt cuốn
những nỗi đau
hoá biển