Thênh thang chiều
cao nguyên xanh
gió mênh mông,
nắng hanh hanh xuống đồi

Cánh hoa rừng
ngan ngát hương
lẫn trong tiếng suối
về thung lũng chiều

Chè xanh đầy gùi
theo mẹ về buôn
hoàng hôn phố núi
mênh mang đất trời

Tung tăng em về
trên con dốc quen
cùng bạn, em hát
bài ca núi đồi

Cồng chiêng rộn ràng
bùng ánh lửa reo
tiếng cười làm ấm
buổi chiều cao nguyên.