Có chuyện này em chẳng kể anh nghe:
Ngày mới quen nhau
Em kiêu hãnh ví von mình là đá
Anh khiêm tốn xin làm dòng suối nhỏ
Tháng ngày qua...

Dòng suối lao vào đá
Chồm lên thành dòng thác ầm ào
Mạnh mẽ hơn và hùng vĩ biết bao!

Hòn đá lao vào suối
Tự lúc nào thành hòn cuội tròn xoe!

Câu chuyện này em chẳng kể ai nghe.


Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội, số tháng 3 năm 2002