tất cả buổi sáng không còn nguyên vẹn trong giọt sương sớm
cánh cửa mở ra
tia nắng chết dần trong ánh sáng
đoàn người tiếp tục đi về cõi chết
một ngày cho tuổi
là một ngày mất đi trong hạn hữu đời người
trong tiếng chim ai oán nhốt trong lồng
mùa thu cũng héo dần từng nhịp thở
đã lâu lắm rồi
xưa như cổ tích
tôi không còn nghe tiếng chim trên cành buổi sớm
tôi gánh oằn vai
50 năm ký ức
50 năm hoài niệm
bao nhiêu tiếng chim chết lịm phía chân trời