Đêm
Lũ gián bay đầy gác trọ
Tìm kiếm được gì trong ngăn sách cũ
Đành nhấm từng con chữ

Gió
Bén như con dao
Ngắt lạnh
Cắt ngang ô cửa
Mưa Lộp độp rơi từng đợt
Cây khế rụng trái mùa đông
Nỗi buồn cũng nhọc nhằn từng đợt

Tôi
Đọc lại lá thư của mẹ
Lũ lụt quê nghèo
Giấc mơ lở dở
Băn khoăn mưa vỡ trong lòng...


Huế, Mùa đông 1994