Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2015 07:40

Sẽ đến lúc
Con lau rửa thân thể cha
Âm ấm sạch nõn bụi trần
Bằng nồi nước lá quê
Ngải cứu, cúc tần, chanh, bưởi...

Thoang thoáng chút vong
Vấn vương
Được về đất


9-12-2011
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014