Chổi quét rụng chiều lá lá rơi
Lưng còng, tóc trắng, chín về trời...
Cháu con xa - Mẹ một mẹ
Chợt dâng nhớ - Biển đầy vơi!


Nhật Tân 1989
Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991