Xin mẹ đừng trách con
Sao số phận lại thế
Bởi mẹ đã sinh con
Đã sinh ra hồn vía...

Xin mẹ đừng trách con
Sao làm thơ cho khổ
Đổi chữ đệm đổi tên
Những năm bom đạn nổ...

Bởi con sinh ra đã
Nghe ngọt lời mẹ ru
Uống ngon bóng cánh cò
Bay mải vào mưa gió...

Bởi con sinh ra đã
Người Lưu Xá - đồng chiêm
Vịn cây lúa mà đứng
Vịn chính mình đi lên!


Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991