Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 21:07

Bóng nhẫy lời khen
Bài thơ
Thiếu dòng mồ hôi nhễ nhại mặt người
Thiếu hoa vân tay trong hồ sơ lưu trữ

Ước bài thơ Hoa Ưu Điềm
Trắng tinh khiết
Vía hồn
Trổ bông


Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014