Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 11:40

Lỗi lầm lớn nhất của nhân loại
đã đẻ ra chiến tranh
muốn sửa lỗi lầm ấy!
Chúng ta
hãy bồng bế hoà bình!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014