Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 14:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/07/2015 14:27

Báo Nhân dân chủ nhật
hôm nay
đưa tin số dân thế giới
bốn tỷ 495 triệu...

Nếu thơ được bình quân
rộng rãi đầu người
chắc thơ in sẽ không bao giờ thiếu giấy!


Ngày 6-9-1981, năm thiếu giấy, báo Văn nghệ còn 12 trang
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014