Chúng con xa mẹ từ nơi này
bếp mùa đông gió thức với vườn cây
với cổng ngõ chật vai tuổi trẻ
một thuở bóng mình mát đất của mình đây

Chúng con lên rừng gặp chính rừng cây
rừng xanh lá hết màu xanh của lá
chúng con ra biển gặp ngay biển cả
sóng mở lòng không nguôi...

Đất rộng với đất, trời cao với trời
khẩu súng sống cuộc đời khẩu súng
chúng con sống cuộc đời người lính
đến đứng làm cột mốc ở biên cương
CỘT MỐC - Nơi bắt đầu Tổ quốc!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014