Bãi cát vàng - Bãi cát vàng - Bãi cát vàng
Hoàng Sa - Hoàng Sa - Hoàng Sa
Sóng chìm sóng nổi
Bao ngôi mộ gió
Hồn người
Từ Lý Sơn gọi
Xương thịt cây dâu thiêng
Đang nói, đang nói, đang nói...
Có tôi, có tôi, có tôi!
Ba trăm năm không mỏi!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014