Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2015 15:09

Loài người hi vọng sẽ không cô đơn
dù chưa có một thông tin nào về nền văn minh
ngoài trái đất

Anh mãi mãi cô đơn, đắng cay lắm
                                       nhưng lại là sự thật!
Giữa chúng ta khoảng cách bao la
                                       không thể vượt qua
Khoảng cách ấy được đo bằng THẾ HỆ


2004

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009