Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2015 14:37

Sương rơi ướt tóc em rồi
Không che chắn giúp lại ngồi xa nhau!
Em ơi đứng dậy về mau!
Mùa thu đêm lạnh ngồi lâu mẹ chờ

Xưa trong sáng đến ngu ngơ
Một đời nuối tiếc, bao giờ nguôi ngoai?


2000

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009