Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2015 14:47

Canh khuya thức với huơng trà
Ngát thơm suy tưởng, thăng hoa nhạc vần
Lìa cánh những búp trà xuân
Héo trên than lửa xanh mầm thi ca


Xuân 1993
Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009