Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 14:51

“Bên mộ Đăng tơ hỏi người xưa bạc mệnh:
Kiếp tài hoa đày đoạ đến bao giờ?”
Tố Hữu

Vì anh lỡ nhịp “Vào đời”
Bao phen giông bão dập vùi xót xa
Gặp đòn hội chợ không qua
Văn nhân thôi đã gọi là vong nhân
Thuơng thay một kiếp phong trần
Phận luơn phải chịu om thân bẹp đầu

Hỡi người bạc mệnh trời Âu
Tài hoa đày đoạ dài lâu vẫn còn


Tháng 8-2003

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009