Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2015 08:06

Ai là giặc, ai là Vua?
Ngày nay kẻ thắng, người thua đâu còn
Chênh vênh cát lở, đá mòn
Vẫn lưu dấu ấn vàng son một thời
"Ai lên xứ Lạng... mảng vui"
Lời ca dao cũ hay lời sử xanh?
Phải chăng có thuở đất lành
Chim muông đậu lại cổ thành xa xưa?


31-8-2002
Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009