Thời gian tựa nước chảy
Róc rách rơi qua ta
Đất trời rộng bao la
Trong suốt trong màu mắt.

Thời gian như chim cắt
Thấm thoắt xuyên qua ta
Làm dạ buồn quặn thắt
Rồi ngoảnh mặt làm ngơ.

Thời gian giống giấc mơ
Cứ mơ hồ mộng mị
Ngồi một mình ngẫm nghĩ
Song chẳng chờ đợi ai.

Thời gian không đúng sai
Mặc kệ người nói lý
Thời gian không lý trí
Vì tôi lỡ nó rồi.

27/1/2020. Phước Long.