Duyên chưa thành người đã chia hai
Anh sánh vai đi bên người khác
Em giờ chỉ còn mỗi thân xác
Mắt lệ sầu anh cũng làm ngơ.

Tình yêu đã chết tim tan vỡ
Mộng đẹp chẳng thành - khóc vì ai.?
Người đi biền biệt - đâu quay lại!
Đau xé lòng ta những tháng ngày...