Đăng ngày 28/06/2019 08:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Hà Cẩm Phương vào 05/03/2021 12:02, số lượt xem: 525

Mưa rơi rơi cả trong lòng,
Chỉ mong quên hết tình nồng đã tan.
Đêm nay sao cứ lan man,
Chẳng ngủ mà nằm khóc than như vầy.
Đố ai hiểu thấu lòng này,
Đố ai xoá bỏ sầu vây đáy lòng...


Ngoài trời thì đổ cơn mưa ngâu
Trong phòng lại có kẻ ưu sầu
Đêm nay lại giống đêm qua nữa
Vẫn chỉ riêng ta lẻ loi sầu.

Hồi nhỏ có biết thức đêm đâu
Mà nay trằn trọc suốt đêm thâu
Chẳng hiểu mấy giờ rồi ấy nhỉ
Chỉ thấy thời gian lâu thật lâu...

Ước gì đêm khuya qua thật mau
Để quên buồn đau, mưa dần tạnh
Ước gì có thể ngủ thật sâu
Để kẻ này đây khỏi mãi sầu.

Phước Long, 0h ngày 26/6/2019