23.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 01:35

Ai nhân ra giống vải thiều
vòm xanh lấp ló bao nhiêu má hồng

Ai làm ra lúng liếng sông
để đưa tu hú sổ chồng sang ngang

Ai sinh ra thói tình tang
để ai hoá gió lang thang quên nhà

Một mùa vải chín đi qua
nghe tu hú động lòng ta bốn mùa


(Hà Nội, mùa vải năm 1992)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994