Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 17/04/2009 20:14

Thi sỹ A
Lầu gương thi sỹ gật gù
chấn song phố chợ bỏ tù ánh trăng

Thi sỹ B
Nghe đồn thi sỹ đi buôn
trời sao thoả thuận bán luôn bầu trời

Thi sỹ C
Nghe đồn thi sỹ làm quan
gió mây bỗng hết muốn làm gió mây

Thi sỹ D
Từ khi thi sỹ mập ù
trăng rằm xuống tóc đi tu giữa trời

Thi sỹ E
Tái hồi thi sỹ dong chơi
cỏ cây nguyện cứ sống đời cỏ cây

Thi sỹ F
Câu thơ giữa khóc giữa cười
người đi như xác chết trôi giữa đường


Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994