Tặng cô đồng Thanh

Đi lễ

Phiêu bồng dạt ngã ba Bông
đền Hàn đền Thị đền Sòng đền quê
thần linh nườm nượp trở về
chắp tay lạy thánh tôi mê cô đồngLên đồng

Này em phận mỏng duyên dày
lưa thưa mộng mị mưa đầy hư không
đền đài tỉnh giấc rêu phong
nhong nhong thiên hạ lên đồng sướng chưaCung văn

xanh xanh đỏ đỏ bừng bừng
tứng từng tưng tửng từng tưng đã đời
phím dây từng bậc lên trời
rủ nhau quên tóc rối bời cỏ rơmHàng mã

Người về sắm sửa cho ma
ngựa xe khăn áo lụa là kim ngân
lăm lăm cái thước phàm trần
làm sao đo được thánh thần em ơi...


(Tháng giêng, 1993)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994