Mùa xuân trôi với dòng người
mỗi màu áo một khoảng trời lướt qua
tương tư hoa gạo quê nhà
tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình.


Nguồn: Hoa trong thi ca, NXB Hội Nhà Văn, 2007