Xuân chẳng về để nụ tầm xuân
Giai nhân chưa về lòng thi nhân
Hoa chờ ai để khoe nhành biếc
Ta đợi em cho bút nhập thần.


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007