Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/05/2009 04:19

Hoa chanh cánh tím mùi hương thoảng
Nở góc vườn em anh nhớ dai.
Thơ giữa cuộc đời, hoa giữa nắng
Du xuân, con bướm quạt hương dài.


1959

Nguồn:
1. Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960
2. Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007