Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 17/04/2009 19:02

Thất Sơn là của thần linh
thôn sơn là của tụi mình em ơi

Ta về hạ giới dong chơi
lim dim con mắt mặt trời trăng sao

Lũ Mê-Kông đổ hồng hào
chạc ba nào biết khúc nào nông sâu

Rượu phùn cho mắt đưa nhau
đêm nay chết ở Hàng Châu cũng đành


(Châu Đốc, mùa thu 1991)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994