Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 18/04/2009 20:07

Em ơi gió - gió tâm thần
tầng bình yên tít trên tầng bão giông

Em ơi gió - gió nhàu sông
thầm lo bến lú đò không tới bờ

Em ơi gió - gió thô sơ
bùi ngùi lau lách trở cờ loe ngoe

Em ơi gió - gió ngang phè
ỡm ờ dở dói dồn ghe dạt bèo

Em ơi gió - gió cong queo
hồn hoang hú dựng ngoằn ngoèo ruột gan

Em ơi gió - gió loang toàng
nhoằng tia máu chớp phun tràn cung mây

Em ơi gió - gió tuầy huầy
phường ong bướm õng ẹo bay lòng thòng

Em ơi gió - gió rối đồng
hình nhân rơm cỏ tồng ngồng tả tơi

Em ơi gió - gió vênh trời
thánh thần đành lổm ngổm rơi rụng nhiều

Em ơi gió - gió quá liều
bình tâm hôn hít chín chiều cuồng phong


(Cuối mùa bão 1993)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994