Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 00:16

Gióng giả chuông chiều đổ
các Thánh lên trời họp hành với Chúa
chính sự triều đình hình như đang khó khăn

Những ngọn tháp Varzsava trầm ngâm
ngọn cỏ ngoại ô cứ nô đùa gió
và gióng giả chuông chiều cứ đổ

Ta lắng nghe gì
chả nghe gì cả

Ta tìm hình dáng ai
chả tìm gì cả
gió đồng chiều thu gom bóng người

Lấm tấm hoa cải dại tươi vàng
cặp trai gái chềnh ềnh giữa cỏ
chàng bò khoang ngửi đít nàng bò khoang
và gióng giả chuông chiều cứ đổ

Thân thuộc nhỉ hoàng hôn xứ lạ
vài bức tường gạch trần nâu hồng
vài mái nhà xa mờ sậm buồn
vài trắng xác lô xô đốm rạ
và gióng giả chuông chiều cứ đổ

Linh thiêng thay ngày thường an lành
các Thánh cứ họp hành với Chúa
cỏ ngoại ô cứ nô đùa gió
trai gái cứ chềnh ềnh giữa cỏ
và gióng giả chuông chiều cứ đổ


(Ngoại ô Varzsava, tháng 6-1990)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994