Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/09/2009 03:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/09/2009 02:18

Giọt rơi hơi bị trong veo
mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi

Chân mây hơi bị cuối trời
em hơi bị đẹp anh hơi bị nhàu


Hà Nội, 1995

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997