cho mình hỏi ý của tác giả qua cách dùng nghệ thuật này là gì?mình thật sự bất ngờ khi dọc nó,tuyệt vời nhưng mình không hiểu ý của nó là gì?

Thơ rằng:"Độc thư thiên bất thụ
Hữu chí sự cánh thành"(Nguyễn Công Trứ)