Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2016 15:21, số lượt xem: 218

Em ngồi đếm lá diêu bông
Lòng bao xác rụng, chị không thấy về
Mưa chiều nhoà cả con đê
Gió sông thút lạnh bốn bề mây giăng
Con đò chẳng có ai sang
Nằm như chiếc lá úa vàng trong mưa.