Chưa có đánh giá nào
16 bài thơ
Tạo ngày 21/05/2016 18:31, số lượt xem: 246
Thơ lục bát Nguyễn Ba thờ nuột nà âm điệu, chỉnh vận, và tứ thơ giản dị nhưng ngôn từ hiện đại, không sáo.