Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2016 09:21, số lượt xem: 157

anh ngồi chải mải ngày xưa
xanh tơ nắng rượi, bây giờ mây Thu

mềm tay chuốt lọn suối mờ
sương buông từ độ giã từ xuân son

mượt ơi óng lại chờn vờn
nhung ơi huyền lại gió đường chiều quê...