Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2016 19:00, số lượt xem: 250

Mặt trời đỏ ối sau đồi
Thằng cu sợ tối về thời má kêu
Nhanh tay cuốn vội dây diều
Kéo nhầm xuống mảnh trăng treo đầu làng.