Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 21:16, số lượt xem: 178

Đi không đem cả đêm đi
Để đêm lại để em ghì nát đêm.