Chưa có đánh giá nào
10 bài thơ
Tạo ngày 31/08/2016 15:23, số lượt xem: 326
Những bài thơ ngắn, thường chỉ có hai câu. Cũng có khi được ngắt dòng, nhưng nội dung chung qui vẫn như bài thơ chỉ hai câu thơ.