THƠ NGUYỄN ANH NÔNG
DỊCH SANG TIẾNG ANH: NGUYỄN THỊ BÍCH NGA

http://ledinhbang.vnweblo...s.com/category/1987/32962  


29.NƠI ANH VỀ
Nơi anh về chồi biếc đơm hoa
Hoàng hôn tím cánh cò lận đận
Luỹ tre xanh sẫm màu khói bếp
Em dịu dàng buông tóc gió bay xa.

Nơi anh về chim khách líu lo
Chim sẻ nâu tha rơm vàng kết tổ
Chích choè hót như từ thời thượng cổ
Hoa bèo tây lúng liếng ban mai.

Nơi anh về hiền hậu lúa ngô khoai
Bao đôi lứa ngân nga, tình tự
Những bài hát núi non sông bể
Má môi em thơm hương lý hương nhài.

Nơi anh về ...dìu dịu gió mưa ơi!
Bâng khuâng bước trước bao điều bình dị
Hàng dừa lửa múa ca, thầm thĩ
Nhớ thủa nào em hát tiễn anh đi.

2002
AT THE PLACE WHERE I’LL COME BACK


At the place where I’ll come back,

the buds are blossoming

the storks are flying slowly in the purple sunset,

the green bamboos are dark because of the kitchen smoke,

and you’re very tender with long hair flying in the wind.


At the place where I’ll come back,

the racket-tailed birds are singing,

the brown sparrows are bringing yellow straws to make nests

the robins are singing like in the antiquity,

the water-ferns are bright in the morning sunlight.

At the place where I’ll come back,

rice, corn and sweet-potatoes are very delicious,

lots of couples meet and tell love to each other,

they sing the songs of hills, mountains, rivers, oceans,

your cheeks, lips have the smell of pergularia flowers, jasmine flowers.

At the place where I’ll come back…

the winds and the rains are very tender!

I feel dazed with a lot of simple things,

the coconut trees dance and sing and whisper,

make me remember the day you sang me a farewell song…

2002
THƠ NGUYỄN ANH NÔNG
DỊCH SANG TIẾNG ANH: NGUYỄN THỊ BÍCH NGA
Nguồn:

http://ledinhbang.vnweblo...s.com/category/1987/32962