Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 19/07/2007 22:59

I
Mèo dạy hổ tập võ
Hổ học rất hăng say
Ngỡ đã giỏi hơn thầy
Hổ giở trò, thử miếng.

Hổ nhe nanh, giơ vuốt
Vồ hụt sư phụ mèo
Sư phụ - người biết trước
Giấu mánh nghề, mang theo.
(Truyền cho trò tất cả
Chỉ giữ miếng trèo, leo)

II
Trên cây cao nhìn xuống
Sư phụ mèo cười vang
Hổ run rẩy, luống cuống
Toát mồ hôi, bẽ bàng.


Bản dịch ra tiếng Mường của thạc sĩ Nguyễn Thị thu Hiền:

Mèo pỡi khải

I
Mèo đãy khải tập bõ
Khải hoc khằn lẳm
Cứ tướng miềnh dói hơn thầy
Khải xớ tlò, thứ miểng

Khải nhe nanh, giơ buốt
Bồ chăng ản sư phũ mèo
Sư phũ - mõl mắt tlước
Chủ mảnh nghề, dong theo
(Đãy thảy cho tlò
Chỉ tớ lãi miểng tlèo, leo)

II
Tliênh câl dẵl, ngỏ thuổng
Sư phũ mèo cười wang
Khải đưới tảy thay chân
Tố đác khốt bẽ bàng.