Lúc chòm mây đứng yên
Là khi gió đi vắng
Khi em buồn lẳng lặng
Hình bóng anh xa rồi.

Gió mây ở trên trời
Sao giống anh đến thế?
Khi mây buồn rơi lệ
Thì gió ở kề bên.

Hai đứa mình bén duyên
Như mây và như gió
Gió xa mây mây nhớ
Mình xa mình mình thương.
Kìa, bầu trời mây vương
Đi đâu rồi hở gió?

Nhà anh, buồng cài cửa
Giường anh- đầy khoang mây
Đêm nằm chong mắt nhớ
Gió ai reo ngõ ngoài.