Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2009 19:36

Chị tôi thắt đáy lưng ong
Mà sao duyên phận long đong cả đời?


Nguồn: Gió, NXB Văn học, 2008.